Velkommen til Norsk Takstein

Taket er bygningens mest utsatte del - hver dag, 24 timer i døgnet blir denne bygningsdelen utsatt for klimatiske og kjemiske påvirkninger.

Ikke noe annet taktettingsmateriale kommer opp i styrke, funksjon og levetid som norskprodusert betongtakstein. For alle byggeprosjekter er økonomi et viktig moment når bygningsmaterialene skal velges. Opptil 70 prosent av utgiftene ved en bygnings levetidskostnader er knyttet til vedlikehold. Da er det godt å vite at norskprodusert betongtakstein er tilnærmet vedlikeholdsfri og kan ligge urørt fra 50 til 100 år.

Takstein - det beste taket du kan få